Неделя Торжества Православия First Sunday in the Fast, also known as the Sunday of Orthodoxy   ЧИСТЫЙ ИНТЕРНЕТ о Библии
1
Евангелие. Сказания о чтении евангелия Неделя Торжества Православия ЕС ЕС Иосифовы трипеснцы Светлая седмица (с понедельника по субботу) Служба общая во вся дни Господу Прп. Ефрем Сирин. Толкование на послания божественного Павла. Первое послание к Тимофею Книга Руфи Сказание о антифонах и о прокимнах К колоссянам послание святого апостола Павла the Epistle of the holy apostle paul to the colossians. Церковно-славянский язык

Неделя Торжества Православия


First Sunday in the Fast, also known as the Sunday of Orthodoxy


 • Неделя Торжества Православия in Постная Триодь

 • (л. рм҃г ѡ҆б.)
  Недѣ́лѧ пе́рваѧ ст҃а́гѡ поста̀,
  въ ню́же правосла́вїе воспомина́етсѧ.
  Бдѣ́нїе ѻ҆бы́чное.
  Въ сꙋббѡ́тꙋ ве́чера, на ма́лѣй вече́рни поста́вимъ стїхѝ д҃, и҆ пое́мъ стїхѝ подѡ́бныѧ. Творе́нїе нїкола́а, гла́съ а҃.
  Подо́бенъ: Нбⷭ҇ныхъ чинѡ́въ:
  Ны́нѣ бл҃гоче́стїѧ свѣ́тлость всѣ̑мъ распростре́сѧ, разгонѧ́ющи ле́сть нече́стїѧ ꙗ҆́кѡ ѻ҆́блакъ, просвѣща́ющи же сердца̀ бл҃гочести́выхъ: прїиди́те всѝ припаде́мъ, бл҃гочестивомꙋ́дреннѡ честны̑мъ і҆кѡ́намъ хрⷭ҇тѡ́вымъ покланѧ́ющесѧ правосла́внїи.
  Сщ҃енноѡбра́зными і҆кѡ́нами ны́нѣ ᲂу҆краша́етсѧ, ꙗ҆́кѡ невѣ́ста ᲂу҆кра́шена хрⷭ҇то́ва цр҃ковь, и҆ всѣ́хъ созыва́етъ дх҃о́внѡ пра́здновати: сни́демсѧ во є҆диномы́слїи и҆ вѣ́рѣ, ра́достнѡ велича́юще гдⷭ҇а.
  Мі́ре ве́сь весели́сѧ: се́ бо гдⷭ҇ь низложѝ съ высоты̀ нече́стїѧ держа́вꙋ неизрече́ннымъ промышле́нїемъ. и҆ смире́ннїи вознесо́хомсѧ дне́сь къ вѣ́рѣ правосла́вїѧ, бл҃гочести́вою цари́цею наставлѧ́еми.
  Къ первоѡбра́зномꙋ но́ситсѧ, глаго́летъ васі́лїй, че́сть і҆кѡ́ны: сегѡ̀ ра́ди въ любвѝ почита́емъ і҆кѡ́ны сп҃са хрⷭ҇та̀, и҆ ст҃ы́хъ всѣ́хъ: да си́хъ собра́вше, никогда́же ны́нѣ ѕлоче́стїемъ ѿведе́мсѧ.
  Сла́ва, и҆ ны́нѣ: бг҃оро́диченъ. Подо́бенъ:
  Безнача́льнымъ, и҆ бж҃е́ственнымъ є҆стество́мъ неви́димый, человѣ́къ ви́дѣнъ бы́сть ѻ҆трокови́це, ѿ чи́стыхъ твои́хъ крове́й, за кра́йнее бл҃гоꙋтро́бїе: є҆гѡ́же пло́ти написа́вше подо́бїе, че́стнѡ покланѧ́емсѧ всѝ вѣ́рнїи, и҆ бл҃гоче́стнѡ велича́емъ.
  На стїхо́внѣ, гла́съ в҃. Подо́бенъ: До́ме є҆ѵфра́ѳовъ:
  Гꙋби́тельства тлетво́рнагѡ и҆збѣ́гше ѕлосла́вныхъ, правосла́вїѧ сїѧ́нїемъ, сердца́ми просвѣти́мсѧ вѣ́рнїи бг҃а сла́вѧще.
  Сті́хъ: Принеси́те гдⷭ҇ви че́сть и҆ сла́вꙋ.
  А҆́рїева нечи́стаѧ ᲂу҆праздни́сѧ пре́лесть, македо́нїа, петра̀, севи́ра же и҆ пѵ́рра: и҆ свѣ́титъ свѣ́тъ трисо́лнечный.
  Сті́хъ: Поклони́тесѧ є҆мꙋ̀ во дворѣ̀ ст҃ѣ́мъ є҆гѡ̀. Не ктомꙋ̀ ѕлочести́выхъ похвалѧ́етсѧ мра́чное ᲂу҆че́нїе: бг҃ъ бо правосла̑внымъ, и҆зволе́нїемъ ѳеодѡ́ры, же́злъ крѣ́пости дае́тъ.
  Сла́ва, и҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ. Подо́бенъ:
  Вознесла̀ є҆сѝ смире́нныхъ ро́гъ бцⷣе, ро́ждшаѧ бг҃а сло́ва: тѣ́мже вѣ́рнѡ тѧ̀ всѝ чтꙋ́ще велича́емъ.
  Тропа́рь, Пречⷭ҇томꙋ ѡ҆́бразꙋ твоемꙋ̀: И҆ быва́етъ ѿпꙋ́стъ.
  На вели́цѣй вече́рни,
  по ѻ҆бы́чномъ стїхосло́вїи, Гдⷭ҇и воззва́хъ, на гла́съ ѻ҆смогла́сника, поста́вимъ стїхѡ́въ і҃: и҆ пое́мъ стїхи̑ры воскрⷭ҇ны г҃, и҆ а҆натѡ́лїевы г҃, и҆ трїѡ́ди подо́бны д҃. Гла́съ ѕ҃: Всю̀ ѿложи́вше:
  Тѧ̀ непостижи́маго, пре́жде денни́цы безнача́льнѡ и҆з̾ невеще́ственнагѡ возсїѧ́вшаго, безпло́тнагѡ же чре́ва роди́телева, прⷪ҇ро́цы гдⷭ҇и, твои́мъ дх҃омъ вдохнове́ни, прореко́ша ѻ҆троча̀ бы́ти, и҆з̾ неискꙋсобра́чныѧ воплоща́ема, человѣ́кѡмъ совокꙋплѧ́ема, и҆ сꙋ́щими на землѝ зри́ма: и҆́миже ꙗ҆́кѡ ще́дрый просвѣще́нїѧ сподо́би твоегѡ̀, воспѣва́ющихъ неизрече́нное, и҆ честно́е твоѐ воскрⷭ҇нїе. (л. рм҃д ѡ҆б.)
  Подо́бенъ:
  Сло́вомъ тѧ̀ проповѣ́давшїи бг҃оглаго́ливїи прⷪ҇ро́цы, и҆ дѣ́лы поче́тшїи, безконе́чнꙋю жи́знь приплоди́ша: тва́ри бо влⷣко, па́че тебѐ содѣ́телѧ, слꙋжи́ти не претерпѣ́вше, мі́ра всегѡ̀ є҆ѵⷢ҇льски ѿврати́шасѧ, и҆ соѡбра́зни бы́ша стрⷭ҇ти твое́й, ю҆́же провозвѣсти́ша: и҆́хже мл҃твами, сподо́би непоро́чнѡ прейтѝ воздержа́нїѧ по́прище, є҆ди́не многомлⷭ҇тиве.
  Є҆стество́мъ неѡпи́санный бж҃е́ственнымъ твои́мъ сы́й, на послѣ̑днѧѧ влⷣко вопло́щьсѧ, и҆зво́лилъ є҆сѝ ѡ҆писова́тисѧ: пло́ти бо прїѧ́тїемъ, и҆ свѡ́йства всѧ̑ сеѧ̀ взѧ́лъ є҆сѝ. тѣ́мже ви́дъ тво́й ѡ҆бразова́нїѧ ѡ҆писꙋ́ющїи любе́знѡ цѣлꙋ́емъ, къ твое́й любвѝ возвыша́еми, и҆ и҆сцѣле́нїй бл҃года́ть почерпа́емъ и҆з̾ негѡ̀, а҆пⷭ҇льскимъ послѣ́дꙋюще бж҃е́ствєннымъ преда́нїємъ.
  Пречестно́е ᲂу҆краше́нїе хрⷭ҇то́ва цр҃ковь, честны́хъ прїѧ́тъ и҆ ст҃ы́хъ і҆кѡ́нъ, сп҃са хрⷭ҇та̀ и҆ бг҃ома́тере, и҆ всѣ́хъ ст҃ы́хъ свѣтлѣ́йшее возставле́нїе, и҆́мже просвѣща́етсѧ, и҆ красꙋ́етсѧ бл҃года́тїю, и҆ со́нмище ѿлага́етъ є҆реті́ческое и҆згонѧ́щи: и҆ ра́дꙋющисѧ сла́витъ чл҃вѣколю́бца бг҃а, є҆ѧ̀ ра́ди претерпѣ́вша стрⷭ҇ти вѡ́льныѧ.
  Сла́ва, гла́съ в҃: Бл҃года́ть возсїѧ̀ и҆́стины, проѡбразꙋ́емаѧ дре́вле сѣно́внѡ, ны́нѣ ꙗ҆вле́ннѡ сконча́сѧ: се́ бо цр҃ковь воплоще́ннымъ ѡ҆́бразомъ хрⷭ҇то́вымъ, ꙗ҆́кѡ прекра́сною ᲂу҆́тварїю ѡ҆блачи́тсѧ, ски́нїи свидѣ́нїѧ ѡ҆́бразъ пронаписꙋ́ющи, и҆ правосла́внꙋю вѣ́рꙋ содержа́щи: да є҆го́же почита́емъ, сегѡ̀ и҆ ѡ҆́бразъ держа́ще, не прельща́емсѧ, да ѡ҆блекꙋ́тсѧ въ стꙋ́дъ си́це невѣ́рꙋющїи: на́мъ бо сла́ва зра́къ воплоти́вшагѡсѧ бл҃гоче́стнѡ покланѧ́емый, не бг҃отвори́мый. то́й ѡ҆блобыза́юще вѣ́рнїи возопїи́мъ: бж҃е, сп҃сѝ лю́ди твоѧ̑, и҆ бл҃гословѝ достоѧ́нїе твоѐ. (л. рм҃є)
  И҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ а҃-й гла́са.
  На лїті́и же, ꙗ҆́кѡ ѻ҆бы́чно, стїхи́ра хра́ма.
  Сла́ва, гла́съ в҃: Ра́дꙋйтесѧ прⷪ҇ро́цы честні́и, зако́нъ гдⷭ҇нь до́брѣ ᲂу҆чини́вшїи, и҆ вѣ́рою ꙗ҆́вльшїисѧ неѡбори́мїи столпѝ неꙋкло́ннїи: вы́ бо и҆ хода́таи ꙗ҆ви́стесѧ но́вагѡ завѣ́та хрⷭ҇то́ва, и҆ преста́вившесѧ на нб҃са̀. того̀ моли́те, ᲂу҆мири́ти мі́ръ, и҆ сп҃стѝ дꙋ́шы на́шѧ.
  И҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ, гла́съ то́йже: Всѐ ᲂу҆пова́нїе моѐ:
  На стїхо́внѣ ѻ҆смогла́сника.
  Сла́ва, гла́съ в҃: И҆з̾ нече́стїѧ во бл҃гоче́стїе преше́дше, и҆ свѣ́томъ ра́зꙋма просвѣти́вшесѧ, ѱало́мски рꙋка́ми воспле́щимъ, бл҃года́рственнѡ хвалꙋ̀ бг҃ꙋ приносѧ́ще: и҆ на стѣна́хъ, и҆ дска́хъ, и҆ на сщ҃е́нныхъ сосꙋ́дѣхъ, начерта́ннымъ сщ҃є́ннымъ ѡ҆бразѡ́мъ хрⷭ҇тѡ́вымъ, и҆ пречⷭ҇тыѧ, и҆ всѣ́хъ ст҃ы́хъ, че́стнѡ поклони́мсѧ, ѿлага́юще ѕлоче́стнꙋю ѕлосла́вныхъ вѣ́рꙋ

  http://www.ponomar.net/cgi-bin/bookreader2.cgi?uuid=8fcb82a0-cf75-11e0-b5ed-986bd7a8165a&file=14nd1.xml  Warning: DOMDocument::load(https://blogs.yandex.ru/search.rss?text=%D0%9D%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%A2%D0%BE%D1%80%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%8F%20in%20%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%A2%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4%D1%8C&ft=blog&holdres=mark&full=1): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 404 Not Found in /home/p305413/www/xn-----7kcagabcx1bboelivelc9a1ae5h2keg.xn--p1ai/14_triod-fast-sunday-1_ned_1sedm.docs.htm on line 177

  Warning: DOMDocument::load(): I/O warning : failed to load external entity "https://blogs.yandex.ru/search.rss?text=%D0%9D%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%A2%D0%BE%D1%80%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%8F%20in%20%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%A2%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4%D1%8C&ft=blog&holdres=mark&full=1" in /home/p305413/www/xn-----7kcagabcx1bboelivelc9a1ae5h2keg.xn--p1ai/14_triod-fast-sunday-1_ned_1sedm.docs.htm on line 177

  Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/p305413/www/xn-----7kcagabcx1bboelivelc9a1ae5h2keg.xn--p1ai/14_triod-fast-sunday-1_ned_1sedm.docs.htm on line 180


  Warning: simplexml_load_file(https://blogs.yandex.ru/search.rss?text=%D0%9D%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%A2%D0%BE%D1%80%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%8F%20in%20%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%A2%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4%D1%8C&ft=comments&holdres=mark&full=1): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 404 Not Found in /home/p305413/www/xn-----7kcagabcx1bboelivelc9a1ae5h2keg.xn--p1ai/14_triod-fast-sunday-1_ned_1sedm.docs.htm on line 188

  Warning: simplexml_load_file(): I/O warning : failed to load external entity "https://blogs.yandex.ru/search.rss?text=%D0%9D%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%A2%D0%BE%D1%80%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%8F%20in%20%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%A2%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4%D1%8C&ft=comments&holdres=mark&full=1" in /home/p305413/www/xn-----7kcagabcx1bboelivelc9a1ae5h2keg.xn--p1ai/14_triod-fast-sunday-1_ned_1sedm.docs.htm on line 188

  Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/p305413/www/xn-----7kcagabcx1bboelivelc9a1ae5h2keg.xn--p1ai/14_triod-fast-sunday-1_ned_1sedm.docs.htm on line 190

  www.церковно-славянская-библия.рф
  X
  Книга Пророка Иеремии плач иеремии • www.церковно-славянская-библия.рф плач Иеремии Служба в среду — Богородице Одигитрии Послание к Титу святого апостола Павла Второе Соборное послание св. Ап. Петра (2Петр) Послание к Ефесянам (Еф) 3 иоанна • www.церковно-славянская-библия.рф третье соборное послание святого иоанна богослова Отпусты Владычних праздников - Увольнения на праздники Господни Книга Пророка Авдия деяния святых апостол • www.церковно-славянская-библия.рф деяния святых апостолов
   

  54.158.25.146