Войдите в аккаунт Google. И обновите страницу
1
Соборное послание Иудино Послание апостола Иуды Книга Иудифи Последование вечерни celebration of Vespers Служба Преполовению Пятидесятницы Послание Иеремии Книга Пророка Малахии Книга Пророка Авдия Исход. Суббота третьей седмицы saturday of the third week первая царств • www.церковно-славянская-библия.рф первая царств Левит • www.церковно-славянская-библия.рф Левит

Пасхальная Литургия


Цветная Триодь


Pascha: Liturgy

Последование литургии бывает порануWarning: simplexml_load_file(https://blogs.yandex.ru/search.rss?text=&ft=comments&holdres=mark&full=1): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 404 Not Found in /home/p305413/www/xn-----7kcagabcx1bboelivelc9a1ae5h2keg.xn--p1ai/03_pascha-liturgy_paskh_liturgy.docs.htm on line 178

Warning: simplexml_load_file(): I/O warning : failed to load external entity "https://blogs.yandex.ru/search.rss?text=&ft=comments&holdres=mark&full=1" in /home/p305413/www/xn-----7kcagabcx1bboelivelc9a1ae5h2keg.xn--p1ai/03_pascha-liturgy_paskh_liturgy.docs.htm on line 178

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/p305413/www/xn-----7kcagabcx1bboelivelc9a1ae5h2keg.xn--p1ai/03_pascha-liturgy_paskh_liturgy.docs.htm on line 180


Warning: simplexml_load_file(https://blogs.yandex.ru/search.rss?text=&ft=comments&holdres=mark&full=1): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 404 Not Found in /home/p305413/www/xn-----7kcagabcx1bboelivelc9a1ae5h2keg.xn--p1ai/03_pascha-liturgy_paskh_liturgy.docs.htm on line 191

Warning: simplexml_load_file(): I/O warning : failed to load external entity "https://blogs.yandex.ru/search.rss?text=&ft=comments&holdres=mark&full=1" in /home/p305413/www/xn-----7kcagabcx1bboelivelc9a1ae5h2keg.xn--p1ai/03_pascha-liturgy_paskh_liturgy.docs.htm on line 191

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/p305413/www/xn-----7kcagabcx1bboelivelc9a1ae5h2keg.xn--p1ai/03_pascha-liturgy_paskh_liturgy.docs.htm on line 193
SLAVONIC
(л. а҃і ѡ҆б.) Послѣ́дованїе лїтꙋргі́и, быва́етъ пора́нꙋ. Наче́ншꙋ дїа́конꙋ: Бл҃гословѝ влⷣко. Настоѧ́телю же возгласи́вшꙋ: Бл҃гослове́но црⷭ҇тво ѻ҆ц҃а̀, и҆ сн҃а, и҆ ст҃а́гѡ дх҃а, ны́нѣ и҆ при́снѡ, и҆ во вѣ́ки вѣкѡ́въ. И҆ мы̀: А҆ми́нь. Настоѧ́тель пое́тъ съ про́чими слꙋжи́тели во ст҃о́мъ ѻ҆лтарѣ̀: Хрⷭ҇то́съ воскре́се и҆з̾ ме́ртвыхъ, сме́ртїю сме́рть попра́въ, и҆ сꙋ́щымъ во гробѣ́хъ живо́тъ дарова́въ. Три́жды. И҆ ли́ки то́йжде, три́жды. Настоѧ́тель глаго́летъ припѣ́вы: а҃-й. Да воскрⷭ҇нетъ бг҃ъ: Ли́къ: Хрⷭ҇то́съ воскре́се: є҆ди́ножды. в҃-й. Ꙗ҆́кѡ и҆счеза́етъ (л. в҃і) ды́мъ: Хрⷭ҇то́съ воскре́се: є҆ди́ножды. г҃-й. Та́кѡ да поги́бнꙋтъ грѣ́шницы: Хрⷭ҇то́съ воскре́се: є҆ди́ножды. д҃-й. Се́й де́нь: Хрⷭ҇то́съ воскре́се: є҆ди́ножды. Сла́ва: Хрⷭ҇то́съ воскре́се: є҆ди́ножды. И҆ ны́нѣ: Хрⷭ҇то́съ воскре́се: є҆ди́ножды. Та́же настоѧ́тель пое́тъ вы́шшимъ гла́сомъ: Хрⷭ҇то́съ воскре́се и҆з̾ ме́ртвыхъ, сме́ртїю сме́рть попра́въ. Мы́ же: И҆ сꙋ́щымъ во гробѣ́хъ живо́тъ дарова́въ. Посе́мъ глаго́летъ дїа́конъ є҆ктенїю̀ вели́кꙋю. По є҆ктенїи́ же и҆ по возгла́сѣ а҆нтїфѡ́нъ а҃, ѱало́мъ ѯ҃є, гла́съ в҃. Сті́хъ а҃: Воскли́кните гдⷭ҇ви всѧ̀ землѧ̀. Припѣ́въ: Мл҃твами бцⷣы, сп҃се спасѝ на́съ. И҆ дрꙋгі́й ли́къ то́йжде сті́хъ: Воскли́кните гдⷭ҇ви всѧ̀ землѧ̀, по́йте же и҆́мени є҆гѡ̀, дади́те сла́вꙋ хвалѣ̀ є҆гѡ̀. Мл҃твами бцⷣы, сп҃се спасѝ на́съ. Сті́хъ в҃: Рцы́те бг҃ꙋ: ко́ль стра́шна дѣла̀ твоѧ̀, во мно́жествѣ си́лы твоеѧ̀ со́лжꙋтъ тебѣ̀ вразѝ твоѝ. Мл҃твами бцⷣы, сп҃се спасѝ на́съ. Сті́хъ г҃: Всѧ̀ землѧ̀ да покло́нитсѧ тебѣ̀, и҆ пое́тъ тебѣ̀, да пое́тъ же и҆́мени твоемꙋ̀ вы́шнїй. Мл҃твами бцⷣы, сп҃се спасѝ на́съ. Сла́ва, и҆ ны́нѣ: Кꙋ́пнѡ ѻ҆́ба ли́ка вы́шшимъ гла́сомъ: Мл҃твами бцⷣы, сп҃се спасѝ на́съ. Та́же, є҆ктенїа̀ ма́лаѧ. А҆нтїфѡ́нъ вторы́й, ѱало́мъ ѯ҃ѕ, гла́съ то́йже. Сті́хъ а҃: Бж҃е ᲂу҆ще́дри ны̀ и҆ бл҃гослови́ ны. Припѣ́въ: Спаси́ ны сн҃е бж҃їй, воскресы́й и҆з̾ ме́ртвыхъ, пою́щыѧ тѝ: а҆ллилꙋ́їа. Є҆ди́ножды. Дрꙋга́ѧ страна̀, то́йже сті́хъ: Бж҃е, ᲂу҆ще́дри ны̀, и҆ бл҃гослови́ ны, просвѣтѝ лицѐ твоѐ на ны̀, и҆ поми́лꙋй ны̀. Спаси́ ны сн҃е бж҃їй: Сті́хъ в҃: Да позна́емъ на землѝ пꙋ́ть тво́й, во всѣ́хъ ꙗ҆зы́цѣхъ спасе́нїе (л. в҃і ѡ҆б.) твоѐ. Спаси́ ны сн҃е бж҃їй: Сті́хъ г҃: Да и҆сповѣ́дѧтсѧ тебѣ̀ лю́дїе бж҃е, да и҆сповѣ́дѧтсѧ тебѣ̀ лю́дїе всѝ. Спаси́ ны сн҃е бж҃їй: Сла́ва, и҆ ны́нѣ: вкꙋ́пѣ два̀ ли́ка: Є҆диноро́дный сн҃е: Та́же, є҆ктенїа̀. А҆нтїфѡ́нъ г҃-й, ѱало́мъ ѯ҃з, гла́съ є҃. Сті́хъ а҃: Да воскре́снетъ бг҃ъ, и҆ расточа́тсѧ вразѝ є҆гѡ̀. Тропа́рь: Хрⷭ҇то́съ воскре́се и҆з̾ ме́ртвыхъ: Дрꙋга́ѧ страна̀, то́й же сті́хъ: Да воскре́снетъ бг҃ъ, и҆ расточа́тсѧ вразѝ є҆гѡ̀, и҆ да бѣжа́тъ ѿ лица̀ є҆гѡ̀ ненави́дѧщїи є҆го̀. Хрⷭ҇то́съ воскре́се: Сті́хъ в҃: Ꙗ҆́кѡ и҆счеза́етъ ды́мъ, да и҆сче́знꙋтъ, ꙗ҆́кѡ та́етъ во́скъ ѿ лица̀ ѻ҆гнѧ̀. Хрⷭ҇то́съ воскре́се: Сті́хъ г҃: Та́кѡ да поги́бнꙋтъ грѣ́шницы ѿ лица̀ бж҃їѧ, а҆ пра́вєдницы да возвеселѧ́тсѧ, да возра́дꙋютсѧ пред̾ бг҃омъ. Хрⷭ҇то́съ воскре́се: И҆ быва́етъ вхо́дъ. И҆ возглаша́етъ дїа́конъ, а҆́ще є҆́сть, а҆́ще же нѝ, і҆ере́й: Премꙋ́дрость, про́сти. Мы́ же вхо́дное: Въ це́рквахъ благослови́те бг҃а, гдⷭ҇а ѿ и҆стѡ́чникъ і҆зра́илевыхъ. И҆ пое́мъ тропа́рь: Хрⷭ҇то́съ воскре́се: Ѵ҆пакоѝ: Предвари́вшыѧ ᲂу҆́тро: Сла́ва, и҆ ны́нѣ: конда́къ: А҆́ще и҆ во гро́бъ снизше́лъ є҆сѝ: Вмѣ́стѡ же трист҃а́гѡ: Є҆ли́цы во хрⷭ҇та̀ крести́стесѧ, во хрⷭ҇та̀ ѡ҆блеко́стесѧ: а҆ллилꙋ́їа. Подоба́етъ вѣ́дати, ꙗ҆́кѡ сїѐ нача́ло лїтꙋргі́и, и҆ а҆нтїфѡ́ны, и҆ Є҆ли́цы во хрⷭ҇та̀ крести́стесѧ: пое́мъ во всю̀ седми́цꙋ свѣ́тлꙋю, да́же до недѣ́ли но́выѧ: та́кожде и҆ прича́стный. Прокі́менъ, гла́съ и҃: Се́й де́нь є҆го́же сотворѝ, гдⷭ҇ь, возра́дꙋемсѧ и҆ возвесели́мсѧ во́нь. Сті́хъ: И҆сповѣ́дайтесѧ гдⷭ҇ви, ꙗ҆́кѡ бл҃гъ, ꙗ҆́кѡ въ вѣ́къ ми́лость є҆гѡ̀. А҆пⷭ҇лъ, дѣѧ́нїй чте́нїе, зача́ло а҃: Пе́рвое ᲂу҆́бѡ сло́во сотвори́хъ: А҆ллилꙋ́їа, (л. г҃і) гла́съ д҃: Ты̀ воскре́съ ᲂу҆ще́дриши сїѡ́на. Сті́хъ: Гдⷭ҇ь съ нб҃сѐ на зе́млю призрѣ̀. Є҆ѵⷢ҇лїе ѿ і҆ѡа́нна, зача́ло а҃. Вре́мене же приспѣ́вшꙋ чте́нїѧ ст҃а́гѡ є҆ѵⷢ҇лїа, нача́льный дїа́конъ, хотѧ́й є҆ѵⷢ҇лїе честѝ, глаго́летъ: Бл҃гословѝ влⷣко бл҃говѣсти́телѧ: Та́же настоѧ́тель глаго́летъ: Бг҃ъ мл҃твами ст҃а́гѡ сла́внагѡ: и҆ прѡ́чаѧ, ꙗ҆́коже ᲂу҆каза́сѧ въ лїтꙋргїа́рїи. И҆ и҆схо́дитъ дїа́конъ, и҆ на ѻ҆бы́чномъ мѣ́стѣ прѧ́мѡ цр҃скихъ вра́тъ, на восто́къ лице́мъ ста́нетъ, настоѧ́телю пре́жде возгласи́вшꙋ пред̾ престо́ломъ: Премꙋ́дрость про́сти ᲂу҆слы́шимъ ст҃а́гѡ є҆ѵⷢ҇лїа. То́жде и҆ всѝ і҆ерє́и, є҆ли́цы сꙋ́ть слꙋжа́щїи, по си́хъ же и҆ дїа́кони глаго́лютъ, на разли́чныхъ мѣ́стѣхъ ста́вше, ѿ ст҃а́гѡ престо́ла, и҆ до за́падныхъ вра́тъ церко́вныхъ, є҆ди́нъ по є҆ди́номꙋ. Посреди́ же всѣ́хъ стои́тъ а҆рхїдїа́конъ, и҆ чтꙋ́тъ всѝ по настоѧ́тели, є҆ди́нъ по є҆ди́номꙋ по статїѧ́мъ, ꙗ҆́коже настоѧ́тель расположи́тъ. И҆ предначина́етъ настоѧ́тель: Ѿ і҆ѡа́нна ст҃а́гѡ є҆ѵⷢ҇лїа чте́нїе. Про́чїи то́жде. Настоѧ́тель: Во́нмемъ. Про́чїи то́жде. Настоѧ́тель стоѧ̀ пред̾ престо́ломъ на восто́къ лице́мъ, чте́тъ: Въ нача́лѣ бѣ̀ сло́во: и҆ прѡ́чаѧ. Про́чїи то́жде. И҆ на всѧ́комъ возгла́сѣ, и҆лѝ статїѝ є҆ѵⷢ҇лїа, ᲂу҆дарѧ́ютъ въ це́ркви по є҆ди́нощи въ кандїю̀. Параекклисїа́рхъ же внѣ̀ це́ркве въ вели́кое би́ло, и҆ въ вели́кїй кампа́нъ: на послѣ́днемъ же возгла́сѣ ᲂу҆дарѧ́ютъ во всѧ̀ кампа́ны, и҆ въ вели́кое би́ло, и҆ быва́етъ по чи́нꙋ бж҃е́ственнаѧ лїтꙋргі́а златоꙋ́стагѡ. Вмѣ́стѡ же Досто́йно: пое́мъ: А҆́гг҃лъ вопїѧ́ше бл҃года́тнѣй, чи́стаѧ дв҃о ра́дꙋйсѧ, и҆ па́ки рекꙋ̀, ра́дꙋйсѧ: тво́й сн҃ъ воскре́се тридне́венъ ѿ гро́ба, и҆ мє́ртвыѧ воздви́гнꙋвый, лю́дїе весели́тесѧ. Та́же і҆рмо́съ: Свѣти́сѧ, свѣти́сѧ но́вый і҆ерꙋсали́ме: (л. г҃і ѡ҆б.) Прича́стный: Тѣ́ло хрⷭ҇то́во прїими́те, и҆сто́чника безсме́ртнагѡ вкꙋси́те, а҆ллилꙋ́їа. три́жды. Є҆гда́ же настоѧ́тель глаго́летъ: Со стра́хомъ бж҃їимъ и҆ вѣ́рою пристꙋпи́те. Мы̀ вмѣ́стѡ, Бл҃гослове́нъ грѧды́й во и҆́мѧ гдⷭ҇не: пое́мъ: Хрⷭ҇то́съ воскре́се: є҆ди́ножды. Настоѧ́тель глаго́летъ: Спасѝ бж҃е лю́ди твоѧ̀: И҆ мы̀: Хрⷭ҇то́съ воскре́се: є҆ди́ножды. Є҆гда́ же и҆зглаго́летъ і҆ере́й: Всегда̀ ны́нѣ и҆ при́снѡ: И҆ мы̀: Хрⷭ҇то́съ воскре́се: є҆ди́ножды. Посе́мъ є҆ктенїа̀. Вмѣ́стѡ же, Бꙋ́ди и҆́мѧ гдⷭ҇не: и҆ вмѣ́стѡ ѱалма̀, Бл҃гословлю̀ гдⷭ҇а: пое́мъ: Хрⷭ҇то́съ воскре́се: двана́десѧть, и҆ мно́жае: до́ндеже а҆нафо́ра ѿ и҆гꙋ́мена разда́стсѧ. Та́же настоѧ́тель, Бл҃гослове́нїе гдⷭ҇не на ва́съ: Ли́къ: А҆ми́нь. Посе́мъ настоѧ́тель вмѣ́стѡ, Сла́ва тебѣ̀ хрⷭ҇тѐ бж҃е: пое́тъ: Хрⷭ҇то́съ воскре́се и҆з̾ ме́ртвыхъ сме́ртїю сме́рть попра́въ. И҆ ли́къ: И҆ сꙋ́щымъ во гробѣ́хъ живо́тъ дарова́въ. Посе́мъ настоѧ́тель глаго́летъ ѿпꙋ́стъ со крⷭ҇то́мъ по ѻ҆бы́чаю, ꙗ҆́коже ᲂу҆каза́сѧ на ᲂу҆́трени. Да бꙋ́детъ же вѣ́стно и҆ сѐ, ꙗ҆́кѡ вра́тъ црⷭ҇кихъ ѻ҆лтарѧ̀, вели́кихъ же и҆ ѿ стра́нъ ма́лыхъ, по всѣ́мъ це́рквамъ во всю̀ свѣ́тлꙋю седми́цꙋ не затворѧ́емъ и҆ во вре́мѧ причаще́нїѧ.
FOOTER

#text


www.церковно-славянская-библия.рф
X
Книга пророка Осии (Ос) 1 иоанна • www.церковно-славянская-библия.рф «Первое соборное послание святого апостола Иоанна Богослова» — книга Нового Завета. Послание Иакова, Иуды, два послания Петра и три — Иоанна называют соборными посланиями, так как они, в отличие от посланий апостола Павла адресованы не конкретным общинам и людям, а широким кругам христиан. даниил • www.церковно-славянская-библия.рф пророк Даниил Книга Иисуса Навина Среда. Глас первый. Октоих. Книга пророка Иеремии (Иер) первая царств • www.церковно-славянская-библия.рф первая царств Надписание глав апостольских деяний Книга Пророка Амоса ЕС Синодальный перевод. Книга пророка Захарии (Зах)
 

54.145.101.33